فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1214 اذان در روز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذا اذن المؤذن یوم الجمعة حرم العمل؛
چون مؤذن روز جمعه اذان گوید، کار حرام گردد.
(کنزالعمال، ج 7، ص 723، 1211)

1215 - امام جمعه و عمامه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان الله تعالی و ملائکته یصلون علی اصحاب العمائم یوم الجمعة؛
خداوند و ملائکه بر دارندگان عمامه در روز جمعه درود می فرستد.
(کنزالعمال، ج 7، ص 735، ح 21166)

1216 - نماز جمعه، حج فقیران

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
حج فقراء امتی الجمعة؛
نماز جمعه حج فقیران امت من است.
(کنزالعمال، ج 7، ص 716، ح 21068)