فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

105 - خطبه نماز جمعه پیامبر (ص)

و اذا راوا تجارة او لهواً انفضوا الیها و ترکوک قائماً قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجارة و الله خیر الرازقین:
هنگامی که تجارت و سرگرمی و یا لهوی را ببینند، پراکنده خواهند شد و به سوی آن می روند و تو را ایستاده به حال خود رها می کنند، بگو آنچه نزد خدا است بهتر از لهو و تجارت است و خداوند بهترین روزی دهندگان است.
(سوره جمعه، آیه 11)

احادیث:

الف) جایگاه جمعه و نماز جمعه از دیدگاه معصومین (ع)

1207 - نماز جمعه، حج فقرا

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
الجمعة حج المساکین؛
نماز جمعه حج فقرا است.
(کنزالعمال ج 7، ص 707، ح 21031)