فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1206 - سفارش پیامبر (ص)

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
یابنی عبدالمطلب! افشوا السلام، و صلوا الارحام، و تهجدوا و الناس نیام، و اطعموا الطعام، و اطیبوا الکلام، تدخلوا الجنة بسلام؛
ای فرزندان عبدالمطلب! آشکارا سلام کنید و صله رحم انجام دهید و هنگامی که مردم در خواب هستند، شب زنده داری کنید و به عبادت خداوند بپردازید و مردم را اطعام کنید و سخن خوب بگویید تا به سلامت وارد بهشت شوید.
(محاسن برقی، ج 2، ص 142)

فصل بیست و یکم: جایگاه و فلسفه نماز جمعه

آیات: