فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1204 - زینت دنیا و آخرت

عن الصادق - علیه السلام - قال:
ثلاثة هن فخر المؤمن، و زینة فی الدنیا و الاخرة: الصلاة فی اخر اللیل و یأسه مما فی ایدی الناس و ولایة الامام من ال محمد - علیهم السلام -؛
سه چیز مایه افتخار و برتری انسان مؤمن و زینت دنیا و آخرت او است: نماز شب، مأیوس بودن از این و آن پذیرفتن ولایت امالی از آل محمد (ع). (سفینة البحار، ج 2، ص 326)

1205 - معصیت و محرومیت از نماز شب

قال الصادق - علیه السلام -:
ان الرجل یذنب الذنب فیحرم صلاة اللیل و ان العمل السیی ء اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم؛
شخصی که به عصیان روی می آورد، از خواندن نماز شب محروم می شود، زیرا اثر کار بد در انسان، از اثر کارد تیز بر گوشت، سریع تر است.
(میزان الحکمه، ج 5، ح 110467)

1206 - سفارش پیامبر (ص)

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
یابنی عبدالمطلب! افشوا السلام، و صلوا الارحام، و تهجدوا و الناس نیام، و اطعموا الطعام، و اطیبوا الکلام، تدخلوا الجنة بسلام؛
ای فرزندان عبدالمطلب! آشکارا سلام کنید و صله رحم انجام دهید و هنگامی که مردم در خواب هستند، شب زنده داری کنید و به عبادت خداوند بپردازید و مردم را اطعام کنید و سخن خوب بگویید تا به سلامت وارد بهشت شوید.
(محاسن برقی، ج 2، ص 142)