فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1203 - نماز شب و رفع مشکلات

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ایها الناس! ما من عبد الا و هو یضرب علیه بحزائم معقودة فاذا ذهب ثلثا اللیل و بقی ثلثه، اتاه ملک فقال له: قم فاذکر الله فقد دنا الصبح. قال: فان هو تحرک و ذکر الله انحلت عنه عقده، و ان هو قام فتوضأ، و دخل فی الصلاة انحلت عنه العقد کلهن، فیصبح حین یصبح قریر العین؛
ای مردم! هیچ کس از شما نیست مگر این که مشکلات همچون کمربندی او را محاصره کرده است. پس زمانی که دو سوم از شب گذشت (و یک سوم آن باقی ماند) ملکی بر او وارد می شود و به او می گوید: برخیز و ذکر خداوند بگوی که صبح نزدیک است اگر او حرکت کرد و ذکر خداوند گفت، یک گره از گرفتاری هایش گشوده خواهد شد و اگر او برخاست و وضو گرفت و به نماز ایستاد، تمامی گره های گرفتاری از او گشوده می شود و صبحگاهان شادمان و با روشنی چشم از خواب برمی خیزد.
(بحارالانوار، ج 82، ص 223)

1204 - زینت دنیا و آخرت

عن الصادق - علیه السلام - قال:
ثلاثة هن فخر المؤمن، و زینة فی الدنیا و الاخرة: الصلاة فی اخر اللیل و یأسه مما فی ایدی الناس و ولایة الامام من ال محمد - علیهم السلام -؛
سه چیز مایه افتخار و برتری انسان مؤمن و زینت دنیا و آخرت او است: نماز شب، مأیوس بودن از این و آن پذیرفتن ولایت امالی از آل محمد (ع). (سفینة البحار، ج 2، ص 326)

1205 - معصیت و محرومیت از نماز شب

قال الصادق - علیه السلام -:
ان الرجل یذنب الذنب فیحرم صلاة اللیل و ان العمل السیی ء اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم؛
شخصی که به عصیان روی می آورد، از خواندن نماز شب محروم می شود، زیرا اثر کار بد در انسان، از اثر کارد تیز بر گوشت، سریع تر است.
(میزان الحکمه، ج 5، ح 110467)