فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1196 - منزلت نماز شب

عن ابی جعفر - علیه السلام - قال:
ثلاث درجات: افشاء السلام، و اطعام الطعام و الصلاة باللیل و الناس نیام؛
از امام باقر (ع) نقل شده که فرمود: سه چیز منزلت و مقام را می افزاید: سلام دادن، غذا دادن و شب نماز خواندن، آن زمان که مردم در خوابند. (بحارالانوار، ج 87، ص 141)

1197 - مبغوض ترین مخلوقات

عن الصادق - علیه السلام - قال:
ابغض الخلق الی الله جیفة باللیل و بطال فی النهار؛
از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: دشمن ترین مخلوقات نزد پروردگار عالم کسی است که در شب مردار است و در روز بیکار است (تا صبح مانند مردار می افتد می خوابد و در روز وظایف دینی خود را انجام نمی دهد). (بحارالانوار، ج 87، ص 158)

1198 - آثار نماز شب

عن رسوله - صلی الله علیه و آله - قال:
صلاة اللیل، مرضاة الرب، و حب الملائکة و سنة الانبیاء، و نور المعرفة و اصل الایمان، و راحة الابدان و کراهیة الشیطان و برکة فی الرزق، سلاح علی الاعداء و اجابة للدعاة، و قبول الاعمال، و شفیع بین صاحبها و بین ملک الموت و سراج فی قبره و فراش تحت جنبه و جواب مع منکر و نکیر و مونس و زائر فی قبره الی یوم القیامة. فاذا کان یوم القیامة کانت الصلاة ظلا فوقه، و تاجاً علی رأسه، و لباساً علی بدنه و نوراً یسعی بین یدیه، و ستراً بینه و بین النار و حجة للمؤمن بین یدی الله تعالی، و ثقلا فی المیزان و جوازاً علی الصراط و مفتاحاً للجنة. لان الصلاة تکبیر و تحمید و تسبیح و تمجید و تقدیس و تعظیم و قراءة و دعاء، و ان افضل الاعمال الصلاة لوقتها؛
از پیامبر اسلام (ص) نقل شده است که فرمود: نماز شب موجب خشنودی پروردگار و دوستی فرشتگان و روش پیامبران و نور شناختن و ریشه ایمان و مایه راحتی بدن ها و ناخشنودی شیطان و اسلحه ای علیه دشمنان و موجب قبولی دعا و پذیرفته شدن اعمال و زیادی روزی است میان نمازگزار و عزرائیل میانجی است و چراغ قبر صاحب خود خواهد بود و زیرانداز او است (کنایه از عدم جدایی نماز و نمازگزار است) و جواب نکیر و منکر است و تا روز قیامت در قبرش و مونس و همدم او می باشد آنگاه که روز قیامت شد، نماز در بالای سرش سایه خواهد افکند و بر سرش تاج و بر بدنش لباس می باشد و نوری است که پیشاپیش او می تابد و راه او را روشن می کند و میان او و آتش حایل می شود و در برابر خداوند متعال برهان مؤمن و مایه سنگینی میزان است و برات عبور از صراط و کلید بهشت می باشد نماز، تکبیر، ستایش، تنزیه، به بزرگی، و پاکی یاد کردن و تعظیم و خواندن قرآن و دعا است و برترین اعمال، نماز خواندن در وقت آن است.
(بحارالانوار، ج 87، ص 161)