فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1195 - ریزش گناهان

عن الصادق - علیه السلام - قال:
ان الحسنات یذهبن السیئات قال: صلاة اللیل تکفر ما کان من ذنوب النهار؛
از امام صادق - علیه السلام - نقل شده که در تفسیر آیه همانا نیکی ها، بدی ها را می زداید فرمود: نماز شب است و صاحبان خود را از گناهان روز پاک می کند.
(تفسیر العیاشی، ج 2، ص 164)

1196 - منزلت نماز شب

عن ابی جعفر - علیه السلام - قال:
ثلاث درجات: افشاء السلام، و اطعام الطعام و الصلاة باللیل و الناس نیام؛
از امام باقر (ع) نقل شده که فرمود: سه چیز منزلت و مقام را می افزاید: سلام دادن، غذا دادن و شب نماز خواندن، آن زمان که مردم در خوابند. (بحارالانوار، ج 87، ص 141)

1197 - مبغوض ترین مخلوقات

عن الصادق - علیه السلام - قال:
ابغض الخلق الی الله جیفة باللیل و بطال فی النهار؛
از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: دشمن ترین مخلوقات نزد پروردگار عالم کسی است که در شب مردار است و در روز بیکار است (تا صبح مانند مردار می افتد می خوابد و در روز وظایف دینی خود را انجام نمی دهد). (بحارالانوار، ج 87، ص 158)