فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1191 - نماز شب باعث رفع گناهان

فی تفسیر علی بن ابراهیم:
اقم الصلوة طرفی النهار و زلفاً من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات فان صلاة المؤمن فی اللیل تذهب ما عملوا بالنهار من السیئات و الذنوب؛
در تفسیر علی بن ابراهیم در ذیل آیه اقم الصلوة این حدیث به چشم می خورد نماز شب گناهان و سیئاتی که در روز انجام گرفته است از بین می برد.
(سفینة البحار، ج 2، ص 253)

1192 - نجات از وحشت قبر

قال الباقر - علیه السلام -:
صل رکعتین فی سواد اللیل لوحشة القبور؛
برای نجات از وحشت قبر، دو رکعت نماز در دل شب بخوان.
(بحارالانوار، ج 87، ص 160)

1193 - امام کاظم (ع) و نماز شب

موسی بن جعفر - علیه السلام - یصلی فی جوف اللیل حتی یطلع الفجر؛
حضرت موسی بن جعفر (ع) تا اذان صبح، مشغول نمازهای مستحبی بود؛
(بحارالانوار، ج 48، ص 107)