فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1182 - محبوب ترین نماز

قال الصادق - علیه السلام -:
احب صلاة اللیل الیهم اخر اللیل؛
محبوبترین نماز شب در نظر آنان (متقین) نماز آخر شب است.
(التهذیب، ج 2، ص 6)

1183 - استفاده از تاریکی شب برای بیداردلان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان الله - جل جلاله - اوحی الی الدنیا ان اتعبی من خدمک و اخدمی من رفضک. و ان العبد اذا تخلی بسیده فی جوف اللیل المظلم و ناجاه اثبت الله النور فی قلبه فاذا قال: یا رب !ناداه الجلیل - جل جلاله - لبیک عبدی! سلنی اعطک و توکل علی اکفک. ثم یقول - جل جلاله - لملائکة: ملائکتی! انظروا الی عبدی فقد تخلی فی جوف هذا اللیل المظلم و البطالون لا هون و الغافلون نیام. اشهدوا انی قد غفرت له؛
خداوند - جل جلاله - به دنیا وحی کرد: هرکه در خدمت تو باشد، او را به رنج و تعب بینداز و هر کس تو را رها کند، در خدمت وی باش، هرگاه بنده در دل شب تار، با آقای خویش خلوت نموده و با او به راز و نیاز بپردازد، خداوند دلش را نورانی سازد و چون بگوید: ای رب من! ای رب من! خداوند - جل جلاله - گوید: لبیک ای بنده من! بخواه از من تا عطایت کنم، به من توکل نمای تا بسنده ات باشم سپس خداوند به فرشتگان خود فرماید: ای فرشتگان من! بنده ام را بنگرید در دل این شب تیره با من خلوت کرده است در حالی که بطالت پیشگان به لهو و لعب مشغول هستند و غفلت زدگان در بستر خواب آرمیده اند. اینک گواه باشید که من به طور حتم او را آمرزیدم.(بحارالانوار، ج 87، ص 137، به نقل از امالی صدوق)

1184 - نزدیکترین ساعات انسان به خدا

قال عن ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله - علیه السلام -:
قلت له: اخبرنی - جعلت فداک - ای ساعة یکون العبد اقرب الی الله، و الله منه قریب؟ قال: اذا قام فی اخر اللیل و العیون هادئة. فیمشی الی وضوئه حتی یتوضأ باسبع وضوء، ثم یجی ء حیت یقوم فی مسجده فیوجه وجهه الی الله و یصف قدمیه و یرفع صوته و یکبر وافتتح الصلوة فقرأ اجزائه و صلی رکعتین و قام لیعید صلوته ناداه مناد من عنان السماء عن یمین العرش: ایها العبد المنادی ربه! ان البر لینشر علی رأسک من عنان السماء، و الملائکة محیطة بک من لدن قدمیک الی عنان السماء،و الله ینادی: عبدی لو تعلم من تناجی اذا ما انفتلک. قال: قلت: جعلت فداک یابن رسول الله ما الانفتال؟ قال: تقول بوجهک و جسدک هکذا، ثم ولی وجهه و ذلک الانفتال؛
ابن ابی یعفور (راوی حدیث) می گوید به حضور امام صادق (ع) عرضه داشتم: قربانت شوم! بفرمایید چه زمانی انسان به خدا و خدا به او نزدیک است؟ فرمود: چون آخر شب برخیزد، در حالی که چشم هایش در خواب هستند، وضویی شاداب گرفته و در عبادتگاه خود بایستد و با حضور قلب و توجه به خدا، تکبیر نماز گفته و قرائت را بخواند و دو رکعت نماز به جای آورد و آنگاه برای نماز دیگری برخیزد، از سوی آسمان و از جانب عرش این ندا برآید: ای بنده ای که خدای خود را می خوانی! الحال احسان و بر و خیر از جانب آسمان در حال فرود آمدن بر تو است و فرشتگان از کنار قدم هایت تا عنان آسمان گرد تو جمع شده اند و خداوند می فرماید: ای بنده من! اگر بدانی که در حال گفتگو و راز و نیازی، انفتال از خود نشان نمی دهد. (راوی می گوید) گفتم: ای فرزند رسول خدا! قربانت شوم، مقصود از انفتال چیست؟ امام در حالی که صورت خود را به سمت پشت سر می چرخانید، انفتال این است که صورت و بدنت را برگردانی.
(بحارالانوار، ج 87، ص 158)