فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1179 - فایده شب زنده داری

و اوحی الله الی موسی - علیه السلام -:
قم فی ظلمة اللیل اجعل قبرک روضة من ریاض الجنان؛
به موسی (ع) وحی شد: در ظلمت شب (برای خواندن نماز شب) بلند شو (پاداش آن) قبرت را باغی از باغهای بهشت می سازم.
(بحارالانوار، ج 87، ص 155)

1180 - خاصیت شب و رسیدن به لقاء

قال الحسن العسکری - علیه السلام -:
ان الوصول الی الله - عزوجل - سفر لا یدرک الا بامتطاء اللیل؛
به درستی که رسیدن به خداوند - عزوجل - سفری است که جز با مرکب شب، پیمودن راه و نیل به مقصد ممکن نیست.
(بحارالانوار، ج 78، ص 380)

1181 - تفسیر آیه، نماز شب

قال الصادق - علیه السلام -:
کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون(2) کانوا اقل اللیالی تفوتهم لا یقومون فیها؛
امام صادق (ع) در تفسیر آیه کمی از شب را می خوابیدند فرمود: کمتر شبی بر آنها می گذشت که بیدار نشوند و عبادت نکنند.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 279، تفسیر نمونه، ج 22، ص 337)