فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1175 - صاحبان عقل

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
خیارکم اولواالنهی. قیل: یا رسول الله من الواالنهی؟ فقال المتهجدون باللیل والناس نیام؛
بهترین شما خردمندان هستند، عرض کردند: اینان کیانند؟ فرمود: عبادت کنندگان در شب، آنگاه که مردم در خوابند.
(بحارالانوار، ج 87، ص 158)

1176 - آفات زیاد خوابیدن در شب

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله - قالت ام سلیمان بن داود:
یا بنی! ایاک و کثرة النوم باللیل، فان کثرة النوم باللیل تدع الرجل فقیراً یوم القیامة؛
مادر سلیمان بن داود (ع) به سلیمان می گفت: فرزندم! از زیاد خوابیدن در شب بپرهیز، زیرا زیاد خوابیدن در شب، باعث فقر در روز قیامت می شود.
(بحارالانوار، ج 87، ص 152، امالی الصدوق، ص 140)

1177 - ندای خروس در سحرگاه

قال لقمان حکیم - علیه السلام -:
یا بنی لا یکن الدیک اکیس منک و اکثر محافظه علی الصلوات. الا تراه عند کل صلوة یؤذن لها و بالاسحار یعلن بصوته و انت نائم؛
فرزندم! مبادا خروس از تو زیرک تر و توجهش به نماز بیش از تو باشد. آیا نمی بینی که در مواقع نماز و در سحر بانگ می زند و حال آن که تو خواب هستی؟
(ارشاد القلوب دیلمی، باب 18)