فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1172 - نور دائم از بیداری شب

قال عیسی - علیه السلام -:
طوبی للذین یتهجدون من اللیل اولئک. الذین یرثون النور الدائم من اجل انهم قاموا فی ظلمة اللیل؛
خوشا به حال کسانی که شب را بیدار می مانند اینانند که نور دائم را به پاداش شب زنده داری به ارث می برند.
(میزان الحکمه، ج 10، ص 234).

1173 - مسواک برای نماز شب

قال الصادق - علیه السلام -:
اذا قمت باللیل فاستک فان الملک تأتیک فیضع فاه علی فیک، فلیس من حرف تتلوه و تنطق به الا صعد به الی السماء فلیکن فوک طیب الریح؛
شبانگاه که برای نماز بلند می شوی مسواک بزن، چرا که فرشته نزد تو می آید و دهانش را بر دهانت می گذارد و هر حرفی از قرآن و نماز و دعا می خوانی، به آسمان می برد از این رو باید که دهانت خوشبو باشد. (وسائل الشیعه، ج 1، ص 357، بحارالانوار، ج 87، ص 207).

1174 - عبادت در شب بهار اولیا

قال علی - علیه السلام -:
سهر اللیل فی طاعة الله ربیع الاولیاء و روضة السعداء؛
شب در طاعت و عبادت خدا بیدار ماندن، بهار اولیا و بوستان نیک بختان است. (غرر الحکم، ص 192).