فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1167 - نماز شب یاران محمد (ص)

قال علی - علیه السلام -:
لقد رأیت اصحاب محمد - صلی الله علیه و آله - فما اری احد یشبههم منکم. لقد کانوا یصبحون شعثاً غبرا، و قد باتوا سجداً و قیاماً یراوحون بین جباههم و خدودهم و یقفون علی مثل الجمر من ذکر معادهم. کان بین اعینهم رکب المعزی من طول سجودهم. اذا ذکر الله هملت اعینهم حتی تبل جیوبهم و مادوا کما یمید الشجر یوم الریح العاصف خوفاً من العقاب و رجاء للثواب؛
من اصحاب محمد (ص) را دیده ام و کسی از شما را نمی بینم که شبیه آنان بوده باشد اصحاب محمد (ص) شب را در حال سجده و قیام بودند و با چهره ژولیده و غبارآلوده شب را به صبح می رساندند، زیرا پیشانی ها و صورتهای خویش را به طور متناوب بر زمین می نهادند. آن رشد یافتگان با یادآوری بازگشت خویش، چنان می شدند که گویی بر گدازه آتش ایستاده اند. از طول سجود میان چشمانشان مانند زانوی بز برآمده بود. چشمانشان چنان گریان بود که گریبان هایشان خیس می شد و به جهت ترس از کیفر و امید پاداش مانند درختی در تندباد می لرزیدند.
(نهج البلاغه خطبه 97)

1168 - نماز شب، شعار پرهیزکاران

قال علی - علیه السلام -:
سهر اللیل شعارالمتقین و شیمة المشتاقین؛
شب زنده داری شعار پرهیزکاران و روش مشتاقان است.
(غرر الحکم، ص 192)

1169 - تأثیر شب زنده داری

قال علی - علیه السلام -:
فاتقوا الله عباد الله تقیة ذی لب، شغل التفکر قلبه، و انصب الخوف بدنه، و اسهر التهجد غرار نومه، و اظمأ الرجاء هو اجر یومه، و ظلف الزهد شهواته، و اوجف الذکر بلسانه، و قدم الخوف لامانه؛
ای بندگان خدا! از خدا بترسید همانند ترسیدن خردمندی که اندیشه قیامت او را به خود مشغول کرده و ترس از خدا جسمش را رنجور ساخته و شب زنده داری (برای عبادت) خواب اندک او را گرفته و امید به حق، او را در نیم روز تشنه نگاه داشته و بی توجهی به دنیا خواهش های نفس را از او دور کرد پیوسته ذکر خدا بر زبانش جاری است و ترس (از خدا) را برای امنیت (روز رستاخیر بر همه چیز) مقدم داشته است.
(نهج البلاغه، خطبه 82)