فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1160 - اوصاف شب زنده داران

قال علی - علیه السلام -:
و انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومة لائم. سیماهم سیماء الصدیقین و کلامهم کلام الابرار، عمار اللیل و منار النهار، متمسکون بحبل القرآن، یحبون سنن الله و سنن رسوله، لا یستکبرون و لا یعلون و لا یغلون و لا یفسدون. قلوبهم فی الجنان و أجسادهم فی العمل؛
من از کسانی هستم که در راه خداوند از هیچ ملامتی نمی ترسد از کسانی که سیمایشان سیمای صدیقان و سخنانشان سخنان نیکان است شب زنده دارانند و روشنی بخش روز. به دامن قرآن تمسک جسته اند و سنتهای خدا و رسولش را احیا می کنند. نه تکبر می ورزند و نه علو و برتری پیشه می سازند، نه خیانت می کنند و نه فساد به راه می اندازند، قلبهاشان در بهشت و پیکرهاشان در انجام وظیفه و عمل.
(مکارم الاخلاق، ص 322)

1161 - نماز شب، سرگرمی مؤمن

قال الباقر - علیه السلام -:
لهو المؤمن فی ثلاثة اشیاء،: التمتع بالنساء، و مفاکهة الاخوان، و الصلوة باللیل؛
سرگرمی و انس مؤمن در سه چیز است:
1 - بهره مندی از زنان.
2 - حضور در بزم (مشروع) برادران.
3 - نماز در نیمه شب؛
(سفینةالبحار، ج 2، ص 519)

1162 - بی بهره از نماز شب

قال علی - علیه السلام -:
و کم من قائم لیس له من قیامه الا السهر و العناء حبذاً نوم الاکیاس؛
چه بسا شب زنده داری که از عبادت شبانه خود، جز رنج و بی خوابی بهره ای نبرد خوشا خواب عارفان زیرک.
(نهج البلاغه، ج 145)