فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1158 - سرور مؤمن

اوصی رسول الله - صلی الله علیه و آله - - علیاً - علیه السلام - فقال له:
یا علی! ثلاث فرحات للمؤمن فی الدنیاء: لقاء الاخوان، و الافطار من الصیام، و التهجد من آخر اللیل؛
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - به علی (ع) وصیت نمود: ای علی! در این دنیا سه چیز برای مؤمن سرور آفرین است:
1 - دیدار برادران دینی؛
2 - افطار روزه دار در پایان روزه؛
3 - عبادت در ساعات آخر شب؛
(اعلام الدین فی صفات دیلمی، ص 133، بحارالانوار، ج 74، ص 352)

1159 - مایه افتخار مؤمن

قال الصادق - علیه السلام -:
ثلاثة هن فخر المؤمن و زینة فی الدنیا و الاخرة: الصلاة فی اخر اللیل و یأسه مما فی ایدی، الناس، و ولایة الامام من ال محمد - صلی الله علیه و آله-؛
سه چیز مایه افتخار مومن و زینت او در دنیا و آخرت است:
1 - نماز در آخر شب؛
2 - دل کندن از آنچه در دست مردم است؛
3 - پذیرش ولایت امام از اهل بیت پیامبر (ص).
(بحارالانوار، ج 87، ص 140)

1160 - اوصاف شب زنده داران

قال علی - علیه السلام -:
و انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومة لائم. سیماهم سیماء الصدیقین و کلامهم کلام الابرار، عمار اللیل و منار النهار، متمسکون بحبل القرآن، یحبون سنن الله و سنن رسوله، لا یستکبرون و لا یعلون و لا یغلون و لا یفسدون. قلوبهم فی الجنان و أجسادهم فی العمل؛
من از کسانی هستم که در راه خداوند از هیچ ملامتی نمی ترسد از کسانی که سیمایشان سیمای صدیقان و سخنانشان سخنان نیکان است شب زنده دارانند و روشنی بخش روز. به دامن قرآن تمسک جسته اند و سنتهای خدا و رسولش را احیا می کنند. نه تکبر می ورزند و نه علو و برتری پیشه می سازند، نه خیانت می کنند و نه فساد به راه می اندازند، قلبهاشان در بهشت و پیکرهاشان در انجام وظیفه و عمل.
(مکارم الاخلاق، ص 322)