فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1157 - نماز شب مسافر

عن ابراهیم بن سیابة قال:
کتب بعض اهل بیتی الی ابی محمد - علیه السلام - فی صلاة المسافر اول اللیل صلاة اللیل فکتب - علیه السلام - فضل صلاة المسافراول اللیل کفضل صلاة المقیم فی الحضر من اخر اللیل؛
کسی از خانواده من به امام عسگری (ع) نامه نوشت و از نماز شب که مسافر در اول شب می خواند، سوال کرد امام (ع) در پاسخ نوشت: فضیلت نماز شب مسافر در اول شب، مانند فضیلت آن در آخر شب برای غیر مسافر است.
(بحارالانوار، ج 78، ص 210)

1158 - سرور مؤمن

اوصی رسول الله - صلی الله علیه و آله - - علیاً - علیه السلام - فقال له:
یا علی! ثلاث فرحات للمؤمن فی الدنیاء: لقاء الاخوان، و الافطار من الصیام، و التهجد من آخر اللیل؛
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - به علی (ع) وصیت نمود: ای علی! در این دنیا سه چیز برای مؤمن سرور آفرین است:
1 - دیدار برادران دینی؛
2 - افطار روزه دار در پایان روزه؛
3 - عبادت در ساعات آخر شب؛
(اعلام الدین فی صفات دیلمی، ص 133، بحارالانوار، ج 74، ص 352)

1159 - مایه افتخار مؤمن

قال الصادق - علیه السلام -:
ثلاثة هن فخر المؤمن و زینة فی الدنیا و الاخرة: الصلاة فی اخر اللیل و یأسه مما فی ایدی، الناس، و ولایة الامام من ال محمد - صلی الله علیه و آله-؛
سه چیز مایه افتخار مومن و زینت او در دنیا و آخرت است:
1 - نماز در آخر شب؛
2 - دل کندن از آنچه در دست مردم است؛
3 - پذیرش ولایت امام از اهل بیت پیامبر (ص).
(بحارالانوار، ج 87، ص 140)