فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1155 - نماز شب در لیلة الهریر

قال علی - علیه السلام -:
ما ترکت صلاة اللیل منذ سمعت قول النبی - صلی الله علیه و آله - صلاة اللیل النور، فقال ابن الکواء: و لیلة الهریر؟ و لا لیلة الهریر؛
علی (ع) فرمود: از روزی که شنیدم پیامبر اسلام (ص) فرمود که نماز شب نور است هیچگاه آن را ترک نکردم ابن کواء گفت: حتی در لیلة الهریر (شب عملیات جنگ صفین امام فرمود: حتی در آن شب
(بحار الانوار، ج 40، ص 17)

1156 - روشنی در نماز شب

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
صلاة اللیل نور؛
نماز شب نور است.
(میزان الحکمه، ج 10، ص 234)

1157 - نماز شب مسافر

عن ابراهیم بن سیابة قال:
کتب بعض اهل بیتی الی ابی محمد - علیه السلام - فی صلاة المسافر اول اللیل صلاة اللیل فکتب - علیه السلام - فضل صلاة المسافراول اللیل کفضل صلاة المقیم فی الحضر من اخر اللیل؛
کسی از خانواده من به امام عسگری (ع) نامه نوشت و از نماز شب که مسافر در اول شب می خواند، سوال کرد امام (ع) در پاسخ نوشت: فضیلت نماز شب مسافر در اول شب، مانند فضیلت آن در آخر شب برای غیر مسافر است.
(بحارالانوار، ج 78، ص 210)