فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1144 - ذکر قنوت در نماز وتر

قال الصادق - علیه السلام -:
و کان رسول الله - صلی الله علیه و آله - یستغفر الله فی الوتر سبعین مرة و یقول هذا مقام العائذ بک من النار سبع مرات؛
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در قنوت نماز وتر هفتاد بار استغفرالله می گفت و هفت بار ذکر این جایگاه کسی است که از آتش به تو خدا پناه آورده است می گفت.
(وسائل الشیعه ج 4، ص 610)

1145 - کم شدن روزی

قال موسی بن جعفر - علیه السلام -:
فاذا حرم صلاة اللیل حرم بها الرزق؛
زمانی از خواندن نماز شب محروم شد، رزق و روزی حلال او کاسته می شود.
(قصارالجمل، ج 1، ص 392، بحارالانوار، ج 87، ص 146)

1146 - تفسیر آیه نماز شب

قال الصادق - علیه السلام -:
ان ناشئة اللیل... قال: هی القیام فی آخر اللیل؛
امام در تفسیر آیه همانا پدیده شب و به پا خاستن برای نماز شب منظور قیام برای نماز شب در آخر است.
(نورالثقلین ج 5، ص 449)