فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1142 -نماز شب و سلامتی بدن

فی الحدیث
الصوم و السفر و صلاة اللیل و امرارالید فی موضع السجود و المسح بها الوجه و ما نالته من البدن و البدئة بخنصر الید الیسری فی تقلیم الاظفار والختم بخنصر الیمنی؛
روزه و مسافرت و نماز شب و دست کشیدن بر پیشانی و مسح صورت و شروع در گرفتن ناخن از انگشت کوچک دست چپ و ختم آن به انگشت کوچک دست راست از عوامل تندرستی به حساب می آیند.
(سفینة البحار، ج 2، ص 80)

1143 - تفسیر آیه نماز شب

قال الرضا - علیه السلام -:
فی ذیل آیة: و سبحه لیلاً طویلاً... فان صلاة اللیل؛
در ذیل آیه مقداری طولانی از شب او را تسبیح گوی حضرت می فرماید: به درستی نماز شب (منظور) است.
(نورالثقلین، ج 5، ص 449)

1144 - ذکر قنوت در نماز وتر

قال الصادق - علیه السلام -:
و کان رسول الله - صلی الله علیه و آله - یستغفر الله فی الوتر سبعین مرة و یقول هذا مقام العائذ بک من النار سبع مرات؛
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در قنوت نماز وتر هفتاد بار استغفرالله می گفت و هفت بار ذکر این جایگاه کسی است که از آتش به تو خدا پناه آورده است می گفت.
(وسائل الشیعه ج 4، ص 610)