فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1140 - نماز شب سنت پیامبر و صالحان

قال الصادق - علیه السلام -:
علیکم بصلاة اللیل سنة نبیکم و دأب الصالحین؛
بر شما باد به خواندن نماز شب، زیرا این عمل سنت پیامبر و سیره صالحان است.
(بحارالانوار، ج 87، ص 123)

1141 - بیدار کردن اهل خانواده

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
رحم الله رجلا قام من اللیل فصلی و ایقظ امرأته فصلت فان ابت نضح فی وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجها فان ابی نضحت فی وجهه الماء؛
خداوند رحمت کند مردی را که شب از خواب برخیزد و نماز شب بخواند و همسرش را نیز برای نماز شب بیدار کند و چنانچه بیدار نشد (با اجازه قبلی او) به صورت وی آب بپاشد (و او را بیدار کند) همچنین خدا بیامرزد زنی راکه در شب برخیزد و نماز شب بخواند و شوهرش را نیز برای نماز شب بیدار کند و اگر از جای برنخاست (با اذن قبلی او) آب به صورتش بپاشد (تا او را بیدار کند)
(میزان الحکمه، ج 5، ص 418)

1142 -نماز شب و سلامتی بدن

فی الحدیث
الصوم و السفر و صلاة اللیل و امرارالید فی موضع السجود و المسح بها الوجه و ما نالته من البدن و البدئة بخنصر الید الیسری فی تقلیم الاظفار والختم بخنصر الیمنی؛
روزه و مسافرت و نماز شب و دست کشیدن بر پیشانی و مسح صورت و شروع در گرفتن ناخن از انگشت کوچک دست چپ و ختم آن به انگشت کوچک دست راست از عوامل تندرستی به حساب می آیند.
(سفینة البحار، ج 2، ص 80)