فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1139 - نماز شب در مسافرت

قال الباقر - علیه السلام -:
صل صلاة اللیل الوتر فی محمل؛
نماز شب و نماز وتر را حتی در کجاوه بخوان.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 96)

1140 - نماز شب سنت پیامبر و صالحان

قال الصادق - علیه السلام -:
علیکم بصلاة اللیل سنة نبیکم و دأب الصالحین؛
بر شما باد به خواندن نماز شب، زیرا این عمل سنت پیامبر و سیره صالحان است.
(بحارالانوار، ج 87، ص 123)

1141 - بیدار کردن اهل خانواده

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
رحم الله رجلا قام من اللیل فصلی و ایقظ امرأته فصلت فان ابت نضح فی وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجها فان ابی نضحت فی وجهه الماء؛
خداوند رحمت کند مردی را که شب از خواب برخیزد و نماز شب بخواند و همسرش را نیز برای نماز شب بیدار کند و چنانچه بیدار نشد (با اجازه قبلی او) به صورت وی آب بپاشد (و او را بیدار کند) همچنین خدا بیامرزد زنی راکه در شب برخیزد و نماز شب بخواند و شوهرش را نیز برای نماز شب بیدار کند و اگر از جای برنخاست (با اذن قبلی او) آب به صورتش بپاشد (تا او را بیدار کند)
(میزان الحکمه، ج 5، ص 418)