فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1138 - چشم گریان در قیامت

قال الصادق - علیه السلام -:
کل عین باکیة یوم القیامة الا ثلاثة: عین غضت عن محارم الله و عین سهرت فی طاعة الله، و عین بکت فی جوف اللیل من خشیة الله؛
در قیامت همه چشم ها گریان است مگر سه چشم:
1 - چشمی که از (دین و نظر به) آنچه خداوند حرام کرده بر هم نهاده شود؛
2 - چشمی که در شب جهت عبادت بیدار بماند.
3 - چشمی که در دل شب از خوف خدا بگرید.
(اصول کافی، ج 2، ص 482)

1139 - نماز شب در مسافرت

قال الباقر - علیه السلام -:
صل صلاة اللیل الوتر فی محمل؛
نماز شب و نماز وتر را حتی در کجاوه بخوان.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 96)

1140 - نماز شب سنت پیامبر و صالحان

قال الصادق - علیه السلام -:
علیکم بصلاة اللیل سنة نبیکم و دأب الصالحین؛
بر شما باد به خواندن نماز شب، زیرا این عمل سنت پیامبر و سیره صالحان است.
(بحارالانوار، ج 87، ص 123)