فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1137 - نماز شب سبب ورود به بهشت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
افشوا السلام، و صلوا الارحام، و اطعموا الطعام، و صلوا باللیل، و الناس نیام، تدخلوا الجنة بسلام؛
(باسلام کرن) سلام را میان مردم شایع کنید صله رحم به جای آورید اطعام کنید و در شب که همگان در خوابند به نماز برخیزید تا به سلامتی داخل بهشت گردید.
(بحارالانوار، ج 87، ص 159)

1138 - چشم گریان در قیامت

قال الصادق - علیه السلام -:
کل عین باکیة یوم القیامة الا ثلاثة: عین غضت عن محارم الله و عین سهرت فی طاعة الله، و عین بکت فی جوف اللیل من خشیة الله؛
در قیامت همه چشم ها گریان است مگر سه چشم:
1 - چشمی که از (دین و نظر به) آنچه خداوند حرام کرده بر هم نهاده شود؛
2 - چشمی که در شب جهت عبادت بیدار بماند.
3 - چشمی که در دل شب از خوف خدا بگرید.
(اصول کافی، ج 2، ص 482)

1139 - نماز شب در مسافرت

قال الباقر - علیه السلام -:
صل صلاة اللیل الوتر فی محمل؛
نماز شب و نماز وتر را حتی در کجاوه بخوان.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 96)