فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1133 - نماز شب و عبودیت

سئل عن العبودیة قال - علیه السلام -:
العبودیة خمسة اشیاء: خلوالبطن، و قرائة القران، و قیام اللیل و التضرع عند الصبح، والبکاء من خشیة الله؛
از امام (ع) سوال شد عبودیت چیست؟ امام پاسخ داد عبودیت در پنج چیز است:
1 - خالی بودن شکم؛
2 - قرائت قرآن؛
3 - نماز شب؛
4 - تضرع در پیشگاه خدا در صبحگاهان؛
5 - گریه و زاری از خوف خدا.
(المواعظ العددیه، ص 159)

1134 - درجات نماز شب

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من رزق صلاة اللیل من عبد او امة؛ قام لله - عزوجل - مخلصاً فتوضأ وضوء سابغاً و صلی الله - عزوجل - بنیة صادقة و قلب سلیم و بدن خاشع و عین داعمة، جعل الله - تبارک و تعالی - خلفه تسعة صفوف من الملائکة فی کل صف ما لا یحصی عددهم الا الله تعالی احد طرفی کل صف فی المشرق و الاخر بالمغرب قال: فاذا فرغ کتب له بعددهم درجات؛
هرگاه بنده ای موفق به نماز شب شود و برای خدا بیدار شود و وضوی کامل بگیرد و با نیت خالص و قلب سلیم و بدن خاشع و چشم گریان برای خدا نماز بخواند، خداوند نه صف از فرشتگان را پشت سر او می گمارد که جز خدا کسی نمی تواند آنها را شمارش کند، زیرا یک طرف هر صف در مشرق و طرف دیگر آن در مغرب است هنگامی که او نماز را تمام کند، خدا به تعداد آن فرشتگان برای او درجه و ثواب می نویسد.
(بحارالانوار، ج 87، ص 137)

1135 - نماز مستحبی در خلوت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
صلاة التطوع حیث لا یراه من الناس احد، مثل خمس و عشرین یراه الناس؛
نماز مستحبی در خلوت و دور از چشم دیگران، برابر است با بیست و پنج نماز در جایی که مردم او را می بینند.
(کنزالعمال، ج 7، حدیث 21346)