فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1130 - درهای خیر و سعادت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لمعاذ بن جبل فی غزوة تبوک: و ان شئت انبأنک بابواب الخیر؟ قال قلت: اجل یا رسول الله قال: الصوم جنة و الصدقة تکفر الخطیئة و قیام الرجل فی جوف اللیل یبتغی وجه الله، ثم قرء هذه الایة: تتجافی جنوبهم عن المضاجع...؛
رسول خدا (ص) در جنگ تبوک به معاذبن جبل فرمود: آیا می خواهی که درهای خیر و سعادت را به تو معرفی کنم؟ گفت: آری ای رسول خدا! پیامبر - صلی الله علیه و آله - فرمود:
1 - روزه که سپر (از آتش) است.
2 - صدقه که گناه را جبران می کند.
3 - بیداری انسان در دل شب که برای خدا باشد.
سپس این آیه را خواند: تتجافی جنوبهم عن المضاجع...
(بحارالانوار، 87، ص 123)

1131 - خوابیدن به نیت نماز شب

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ما من عبد یحدث نفسه بقیام ساعة من اللیل فینام عنها الا کان نومه صدقة تصدق الله بها علیه و کتب له اجر ما نوی؛
کسی که به نیت بیدار شدن برای نماز شب بخوابد، ولی خواب بماند، خواب او عطیه ای است الهی و خداوند متعال به او پاداش نماز شب را عطا می کند.
(میزان الحکمه، ج 5، ص 423 کنزالعمال، حدیث 21475)

1132 - برکت نماز شب

قال الرضا - علیه السلام -:
علیکم بصلاة اللیل فما من عبد یقوم اخر اللیل فیصلی ثمان رکعات و رکعتی الشفع و رکعة الوتر و استغفر الله فی قنوته سبعین مرة، الا اجیر من عذاب القبر و من عذاب النار و مدله فی عمره، و وسع علیه فی معیشته؛
بر شما باد به نماز شب، زیرا هر بنده ای که در آخر شب بیدار شود و هشت رکعت نماز شب، و دو رکعت نماز شفع، و یک رکعت نماز وتر بخواند و در قنوت آن، هفتاد بار استغفار کند خداوند او را از عذاب قبر و آتش در امان دارد و عمر او را طولانی کرده و به زندگی او گشایش خواهد داد.
(بحارالانوار، ج 87، ص 161)