فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1128 - نماز شب بدون اثر

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. و رب قائم لیس له من قیامه الا السهر؛
چه بسا روزه داری که از روزه خویش جز گرسنگی ثمری نبرد و نماز شب گزاری که از نماز خود جز بی خوابی سودی نگیرد.
(نهج الفصاحه، ص 345، حدیث 1732)

1129 - خشنودی خدا

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ثلاثة یضحک الله الیهم: الرجل اذا قام باللیل یصلی و القوم اذا صفوا فی قتال العدو و القوم، اذا صفوا فی الصلاة؛
خداوند از سه گروه خشنود است:
1 - کسی که نماز شب می خواند.
2 - دسته ای که در برابر دشمن (در راه خدا) صف آرایی کرده اند.
3 - جمعی که نماز جماعت تشکیل می دهند.
(ثواب الاعمال، ص 96)

1130 - درهای خیر و سعادت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لمعاذ بن جبل فی غزوة تبوک: و ان شئت انبأنک بابواب الخیر؟ قال قلت: اجل یا رسول الله قال: الصوم جنة و الصدقة تکفر الخطیئة و قیام الرجل فی جوف اللیل یبتغی وجه الله، ثم قرء هذه الایة: تتجافی جنوبهم عن المضاجع...؛
رسول خدا (ص) در جنگ تبوک به معاذبن جبل فرمود: آیا می خواهی که درهای خیر و سعادت را به تو معرفی کنم؟ گفت: آری ای رسول خدا! پیامبر - صلی الله علیه و آله - فرمود:
1 - روزه که سپر (از آتش) است.
2 - صدقه که گناه را جبران می کند.
3 - بیداری انسان در دل شب که برای خدا باشد.
سپس این آیه را خواند: تتجافی جنوبهم عن المضاجع...
(بحارالانوار، 87، ص 123)