فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1127 - بهترین شما

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
خیرکم من اطاب الکلام و اطعم الطعام و صلی باللیل و الناس نیام؛
بهترین شما کسی است که سخن زیبا بگوید و طعام بدهد و هنگامی که مردم در خوابند نماز شب بخواند.
(بحارالانوار، ج 87، ص 142)

1128 - نماز شب بدون اثر

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. و رب قائم لیس له من قیامه الا السهر؛
چه بسا روزه داری که از روزه خویش جز گرسنگی ثمری نبرد و نماز شب گزاری که از نماز خود جز بی خوابی سودی نگیرد.
(نهج الفصاحه، ص 345، حدیث 1732)

1129 - خشنودی خدا

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ثلاثة یضحک الله الیهم: الرجل اذا قام باللیل یصلی و القوم اذا صفوا فی قتال العدو و القوم، اذا صفوا فی الصلاة؛
خداوند از سه گروه خشنود است:
1 - کسی که نماز شب می خواند.
2 - دسته ای که در برابر دشمن (در راه خدا) صف آرایی کرده اند.
3 - جمعی که نماز جماعت تشکیل می دهند.
(ثواب الاعمال، ص 96)