جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1124 - یک رکعت نماز در شب

عن رسول الله - صلی الله علیه و آله -
علیکم بصلاة اللیل و لو رکعة واحدة، فان الصلاة اللیل منهاة عن الاثم و تطفی ء غضب الرب - تبارک و تعالی - و تدفع عن اهلها حر النار، یوم القیامة؛
بر شما باد به نماز شب، اگر چه یک رکعت باشد، زیرا نماز شب انسان را از گناه باز می دارد و خشم پروردگار را خاموش کرده و صاحبش را از آتش قیامت درامان می دارد.
(کنزالعمال، ج 7، حدیث 21431)

1125- زینت آخرت

قال الصادق - علیه السلام -:
ان الله - عزوجل - قال المال و البنوان زینة الحیاة الدنیا، و ان الثمان رکعات التی یصلیها العبد اخراللیل زینة الاخرة؛
خداوند متعال ثروت و فرزندان را زینت دنیا دانسته است هشت رکعت نماز که انسان در آخر شب می خواند، زینت آخرت است.
(بحارالانوار ج 83، ص 126 ثواب الاعمال، ص 69)

1126 - دستاورد نماز شب

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
صلاة اللیل مرضاة الرب، و حب الملائکة و سنة لاانبیاء و نور المعرفة واصل الایمان و راحة الابدان، و کراهیة الشیطان و سلاح علی الاعداء و اجابة للدعاء و قبول الاعمال و برکة فی الرزق، و شفیع بین صاحبها و بین ملک الموت و سراج فی قبره و فراش تحت جنبه و جواب مع منکر و نکیر و مونس و زائر فی قبره الی یوم القیامة؛
نماز شب مایه خشنودی پروردگار و دوستی فرشتگان و روش پیامبران و نور معرفت و ریشه ایمان و موجب آرامش بدن و نفرت شیطان و سلاحی در مقابل دشمنان و باعث مستجاب شدن دعا و پذیرش اعمال و برکت روزی است نماز شب بین نمازگزاران و ملک الموت واسطه می شود و چراغ قبر و فرش زیر او در قبر و پاسخ نکیر و منکر و مونس انسان در قبر و زیارت کننده او در قبر تا روز قیامت خواهد بود.
(بحارالانوار، ج 87، ص 162)