فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1123 - شب زنده داری

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من ختم له بقیام اللیل ثم مات فله الجنة؛
کسی که عمرش به شب زنده داری به پایان برسد، بهشت پاداش او است.
(وسائل الشیعه ج 5، ص 274)

1124 - یک رکعت نماز در شب

عن رسول الله - صلی الله علیه و آله -
علیکم بصلاة اللیل و لو رکعة واحدة، فان الصلاة اللیل منهاة عن الاثم و تطفی ء غضب الرب - تبارک و تعالی - و تدفع عن اهلها حر النار، یوم القیامة؛
بر شما باد به نماز شب، اگر چه یک رکعت باشد، زیرا نماز شب انسان را از گناه باز می دارد و خشم پروردگار را خاموش کرده و صاحبش را از آتش قیامت درامان می دارد.
(کنزالعمال، ج 7، حدیث 21431)

1125- زینت آخرت

قال الصادق - علیه السلام -:
ان الله - عزوجل - قال المال و البنوان زینة الحیاة الدنیا، و ان الثمان رکعات التی یصلیها العبد اخراللیل زینة الاخرة؛
خداوند متعال ثروت و فرزندان را زینت دنیا دانسته است هشت رکعت نماز که انسان در آخر شب می خواند، زینت آخرت است.
(بحارالانوار ج 83، ص 126 ثواب الاعمال، ص 69)