فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1122 - نورانیت دل

عن النبی - صلی الله علیه و آله -
قال: یا علی! خمسة تنور القلب: کثرة قرائة قل هو الله احد و قلة الکلام و مجالسة العلماء و الصلاة فی اللیل و المشی ء الی المساجد؛
یا علی! پنج چیز دل را نورانی می کند: کثرت تلاوت سوره قل هو الله احد کم گویی، مجالست با علما، نماز شب و گام برداشتن به سوی مسجد.
(المواعظ العددیه، ص 258)

1123 - شب زنده داری

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من ختم له بقیام اللیل ثم مات فله الجنة؛
کسی که عمرش به شب زنده داری به پایان برسد، بهشت پاداش او است.
(وسائل الشیعه ج 5، ص 274)

1124 - یک رکعت نماز در شب

عن رسول الله - صلی الله علیه و آله -
علیکم بصلاة اللیل و لو رکعة واحدة، فان الصلاة اللیل منهاة عن الاثم و تطفی ء غضب الرب - تبارک و تعالی - و تدفع عن اهلها حر النار، یوم القیامة؛
بر شما باد به نماز شب، اگر چه یک رکعت باشد، زیرا نماز شب انسان را از گناه باز می دارد و خشم پروردگار را خاموش کرده و صاحبش را از آتش قیامت درامان می دارد.
(کنزالعمال، ج 7، حدیث 21431)