فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1119 - روح نماز شب خوان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
و رجل قام من اللیل فصلی وحده فسجد و نام هو ساجد. فیقول تعالی: انظروا الی عبدی روحه عندی و جسده ساجد؛
(پروردگار مباهات می کند) بر مردی که شبانه بلند شود و به تنهایی نماز بخواند و سجده کند و در حال سجده به خواب رود خدا می فرماید: بنگرید به بنده من که روح او پیش من و تنش در سجده است.
(بحارالانوار، ج 77، ص 86)

1120 - شریف ترین امت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اشراف امتی حملة القرآن و اصحاب اللیل؛
بزرگان امت من حاملان قرآن و یاران شب هستند.
(بحارالانوار ج 87، ص 138)

1121 - بهره از فصل زمستان، و نماز شب

قال الصادق - علیه السلام -:
الشتاء ربیع المؤمن. یطول فیه لیله فیستعین به علی قیامه و یقصر فیه نهاره فیستعین به علی صیامه؛
زمستان بهار مؤمن است که از درازای شب برای نماز شب و از کوتاهی روز برای روزه کمک می گیرد (خوشا به حال کسی که از شبهای بلند زمستانی بهره می گیرند و برای آخرت خویش ره توشه ای فراهم می کنند و دست تهی وارد محشر نمی شوند.)
(بحارالانوار، ج 89، ص 152)