فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1116 - شیعه و نماز شب

قال الصادق - علیه السلام -:
لیس من شیعتنا من لم یصل صلاة اللیل؛
از شیعیان ما نیست کسی که نماز شب را به جای نیاورد.
(بحارالانوار ج 87، ص 162)

1117 - از ما نیست

قال الصادق - علیه السلام -:
لیس منا من لم یصل صلاة اللیل؛
از ما نیست، کسی که نماز شب را به جای نیاورد.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 274)

1118 - محروم از قیام

قال الصادق - علیه السلام -:
یا سلیمان! لا تدع قیام اللیل فان المغبون من حرم قیام اللیل؛
ای سلیمان! از شب زنده داری غافل مباش که مغبون آن کسی است که از قیام شب محروم شود.
(بحارالانوار، ج 87، ص 146)