فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1115 - بهترین نماز مستحبی

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
افضل الصلاة بعد الصلوة المکتوبة الصلاة فی جوف اللیل؛
برترین نماز بعد از نماز واجب، نماز خواندن در دل شب است.
(کنز العمال، ج 7، ص 21397)

1116 - شیعه و نماز شب

قال الصادق - علیه السلام -:
لیس من شیعتنا من لم یصل صلاة اللیل؛
از شیعیان ما نیست کسی که نماز شب را به جای نیاورد.
(بحارالانوار ج 87، ص 162)

1117 - از ما نیست

قال الصادق - علیه السلام -:
لیس منا من لم یصل صلاة اللیل؛
از ما نیست، کسی که نماز شب را به جای نیاورد.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 274)