فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1113 - نماز شب، نشان عشق و محبت

حدیث قدسی
کذب من زعم انه یحبنی فاذا جنه اللیل نام عنی الیس کل محب یحب خلوة حبیبه؛
دروغ می گوید آن کس که مدعی محبت من است ولی وقتی شب فرا می رسد می خوابد. مگر نه اینکه هر عاشقی، خلوت با معشوق را دوست دارد؟
(بحار الانوار، ج 13، ص 329)

1114 - اهمیت ندادن به نماز شب

عن النبی - صلی الله علیه و آله -
یا علی! علیک بصلاة اللیل و من استخف بصلاة اللیل فلیس منا؛
یا علی! بر تو باد به خواندن نماز شب و از ما نیست کسی که به نماز شب اهمیت ندهد و آن را سبک بشمارد.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 280)

1115 - بهترین نماز مستحبی

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
افضل الصلاة بعد الصلوة المکتوبة الصلاة فی جوف اللیل؛
برترین نماز بعد از نماز واجب، نماز خواندن در دل شب است.
(کنز العمال، ج 7، ص 21397)