فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1104 - قضای نماز شب

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان الله یباهی بالعبد یقضی صلوة اللیل بالنهار. یقول: ملائکتی عبدی یقضی ما لم افترضه علیه الشهدوا انی قد غفرت له؛
همانا خداوند مباهات می کند به بنده ای که نماز شب را در روز قضا کند و می فرماید: ای فرشتگان من! بنده من قضا می کند چیزی را که من بر او واجب نکرده ام گواه باشید که من او را آمرزیدم.
(بحارالانوار، ج 87، ص 202)

1105 - تأثیرات نماز شب

قال الصادق - علیه السلام -:
صلوة اللیل تبیض الوجه و صلوة اللیل تطیب الریح و صلوة اللیل تجلب الرزق؛
نماز شب چهره را سفید، بوی را خوش و روزی را جلب می کند (گسترش می دهد).
(علل الشرایع، ص 363، میزان الحکمه، ج، ص 421)

1106 - ضمانت روزی

قال الصادق - علیه السلام -:
کذب من زعم انه یصلی صلاة اللیل و هو یجوع. ان صلاة اللیل تضمن رزق النهار؛
دروغ گفت کسی که بگوید نماز شب می خواند و گرسنگی می کشد، زیرا نماز شب روزی روز را ضمانت می کند.
(بحارالانوار، ج 87، ص 15)