فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1101 - سفارش جبرئیل

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ما زال جبرئیل یوصینی بقیام اللیل حتی ظننت ان اخیار امتی لن یناموا من اللیل الا قلیلا؛
جبرئیل (ع) همچنان مرا به قیام شب و نماز در آن سفارش می نمود که من گمان کردم خوبان و برگزیدگان امت من شب را نمی خوابند، مگر اندکی.
(بحارالانوار، ج 76، ص 333)

1102 - رحمت خدا بر زوجین

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذا ایقظ الرجل اهله من اللیل توضیا و صلیاً کتبا من الذاکرین الله کثیراً و الذاکرات؛
هرگاه مردی همسر خویش را در نیمه های شب بیدار کند و با هم وضو بسازند و به نماز بایستند، آنان از ذاکرانی، که خداوند - تبارک و تعالی - بسیار یاد می کنند، محسوب می گردند.
(میزان الحکمه، ج 5، ص 418)

1103 - ریزش گناهان

قال الصادق - علیه السلام -:
صلاة المؤمن باللیل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار؛
نماز شب گناهانی را که مؤمن در روز مرتکب شده است، از بین می برد. (ثواب الاعمال، ص 100)