فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1094 - زینت آخرت

قال الصادق - علیه السلام -:
ان الثمانی رکعات یصلیها العبد اخر اللیل زینة الاخرة؛
هشت رکعت نمازی که بنده در آخر شب می خواند، زینت آخرت است. (بحارالانوار تج 83، ص 126)

1095 - سلامتی بدن

قال علی - علیه السلام -:
قیام اللیل مصحة للبدن؛
بیداری شب، مایه سلامتی بدن است.
(بحارالانوار، ج 87، ص 144)

1096 - نماز شب و نورانیت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار؛
هر که بسیار نماز شب بخواند، روز چهره او زیبا و نورانی است.
(نهج الفصاحه، ص 580)