فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1093 - نتیجه نماز شب ابراهیم (ع)

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ما اتخذ الله ابراهیم خلیلا - علیه السلام - الا لأطعامه الطعام و صلوته باللیل و الناس نیام؛
خداوند ابراهیم (ع) را به مقام خلیلی خود برنگزید، مگر به دو چیز: اول این که مردم را اطعام می کرد و دیگر این که هنگامی که مردم در خواب بودند، نماز می خواند.
(بحارالانوار، ج 74 ص 282، میزان الحکمه، ج 5 ص 417)

1094 - زینت آخرت

قال الصادق - علیه السلام -:
ان الثمانی رکعات یصلیها العبد اخر اللیل زینة الاخرة؛
هشت رکعت نمازی که بنده در آخر شب می خواند، زینت آخرت است. (بحارالانوار تج 83، ص 126)

1095 - سلامتی بدن

قال علی - علیه السلام -:
قیام اللیل مصحة للبدن؛
بیداری شب، مایه سلامتی بدن است.
(بحارالانوار، ج 87، ص 144)