فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1090 - گناه باعث محرومیت از نماز شب

قال الصادق - علیه السلام -:
ان الرجل یذنب فیحرم صلوة اللیل؛
هرآینه انسان مرتکب گناهی می شود و در نتیجه ، از نماز شب محروم می گردد.
(میزان الحکمه، ج 5، ص 422)

1091 - فواید نماز

قال علی - علیه السلام -:
قیام اللیل مصححة للبدن و تمسک باخلاق النبیین و رضی رب العالمین؛
برخاستن برای نماز شب موجب تندرستی و پایبندی به اخلاق پیغمبران است و خدا را خشنود می کند.
(میزان الحکمه، ج 5، ص 421)

1092 - سبب محرومیت از نماز شب

قال الباقر - علیه السلام -:
جاء الرجل الی امیرالمؤمنین - علیه السلام - فقال: یا امیرالمؤمنین انی قد حرمت الصلوة باللیل فقال امیرالمؤمنین: انت رجل قد قیدتک ذنوبک؛
مردی نزد امیرالمؤمنین (ع) آمد و گفت: من از نماز شب محروم شده ام، امام علی (ع) فرمود: گناهانت تو را گرفتار نموده است.
(بحارالانوار، ج 83، ص 127)