فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1088 - شرف مؤمن

قال الصادق - علیه السلام -:
شرف المؤمن صلاته باللیل؛
شرف مومن به نماز شب او است.
(بحارالانوار، ج 87، ص 141)

1089 - رضوان خدا

عن الرضا - علیه السلام -:
رضوان الله الصلوة باللیل؛
نماز شب، رضوان (خشنودی) خدا را به همراه دارد.
(من لایحضره الفقیه، ج 1 ص 412)

1090 - گناه باعث محرومیت از نماز شب

قال الصادق - علیه السلام -:
ان الرجل یذنب فیحرم صلوة اللیل؛
هرآینه انسان مرتکب گناهی می شود و در نتیجه ، از نماز شب محروم می گردد.
(میزان الحکمه، ج 5، ص 422)