فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1085 - قلب نورانی

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان العبد اذا تخلی بسیده فی جوف اللیل المظلم و ناجاه اثبت الله النور فی قلبه؛
هنگامی که بنده ای در دل شب تاریک با خدای خود خلوت کرده و با او مناجات کند، خدا قلب او را نورانی خواهد ساخت.
(میزان الحکمه، ج 5، ص 419)

1086 - سفارش پیامبر (ص) به علی (ع)

عن رسول الله - صلی الله علیه و آله -
یا علی... و علیک بصلاة اللیل و علیک بصلاة اللیل و علیک بصلاة اللیل؛
پیامبر اکرم (ص) سه بار فرمود: یا علی بر تو باد به خواندن نماز است.
(بحارالانوار، ج 87، ص 157)

1087 - محبوبترین چیزها

عن النبی - صلی الله علیه و آله -
الرکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا و ما فیها؛
دو رکعت نماز در دل شب نزد من، از دنیا و آنچه که در آن است، محبوبتر است.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 276)