فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

102 - برخاستن از بستر برای نماز شب

تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفاً و طمعاً و مماً رزقنا هم ینفقون، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما کانوا یعملون؛
پهلوهایشان از بستر در دل شب دور می شود (و به پای می خیزید، و روی به درگاه خدا می آورند) و پروردگار خویش را با بیم و امید می خوانند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند، هیچ کس نمی داند چه پاداش های مهمی که مایه روشنی چشم ها است، برای آنها نهفته شده این پاداش کارهایی است که انجام می دادند.
(سوره سجده آیه 15، 16)

احادیث:

1085 - قلب نورانی

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان العبد اذا تخلی بسیده فی جوف اللیل المظلم و ناجاه اثبت الله النور فی قلبه؛
هنگامی که بنده ای در دل شب تاریک با خدای خود خلوت کرده و با او مناجات کند، خدا قلب او را نورانی خواهد ساخت.
(میزان الحکمه، ج 5، ص 419)