فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

99 - طلب استغفار هنگام سحر

الصابرین والصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار؛
آنها که (در برابر مشکلات و در مسیر اطاعت و ترک گناه) استقامت می ورزند راستگو هستند (در برابر خدا) خضوع، و (در راه او) انفاق می کنند و در سحرگاهان استغفار می کنند.
(سوره عمران آیه 17)

100 - نماز شب نشانه بهشتیان

کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، و بالاسحار هم یستغفرون؛
(در وصف متقین فرماید:) کمی از شب را می خوابیدند و در سحرها استغفار می نمودند.
(سوره ذاریات، آیات 17 و 18)

101 - تجدید قوا به وسیله نماز شب

ان ناشئة اللیل هی اشد وطأ و اقوم قیلا؛
همانا پدیده شب و به پا خاستن برای نماز شب، پابرجاتر و نیز گفتارش استوارتر است.
(سوره مزمل، آیه 6)