فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

98 - تسبیح خدا در شب

و من اللیل فاسجد له و سبحه لیلاً طویلاً؛
و در شبانگاه برای او سجده کن و مقداری طولانی از شب او را تسبیح گوی (سوره دهر آیه 26)

99 - طلب استغفار هنگام سحر

الصابرین والصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار؛
آنها که (در برابر مشکلات و در مسیر اطاعت و ترک گناه) استقامت می ورزند راستگو هستند (در برابر خدا) خضوع، و (در راه او) انفاق می کنند و در سحرگاهان استغفار می کنند.
(سوره عمران آیه 17)

100 - نماز شب نشانه بهشتیان

کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، و بالاسحار هم یستغفرون؛
(در وصف متقین فرماید:) کمی از شب را می خوابیدند و در سحرها استغفار می نمودند.
(سوره ذاریات، آیات 17 و 18)