فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

97 - نماز شب و نافله صبح

و من اللیل فسبحه و ادبار النجوم؛
(همچنین) به هنگام شب او را تسبیح کن و به هنگام پشت کردن ستارگان و طلوع صبح.
(سوره طور، آیه 49)

98 - تسبیح خدا در شب

و من اللیل فاسجد له و سبحه لیلاً طویلاً؛
و در شبانگاه برای او سجده کن و مقداری طولانی از شب او را تسبیح گوی (سوره دهر آیه 26)

99 - طلب استغفار هنگام سحر

الصابرین والصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار؛
آنها که (در برابر مشکلات و در مسیر اطاعت و ترک گناه) استقامت می ورزند راستگو هستند (در برابر خدا) خضوع، و (در راه او) انفاق می کنند و در سحرگاهان استغفار می کنند.
(سوره عمران آیه 17)