فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1084 - علت قرار دادن نافله

قال الصادق - علیه السلام -:
انما جعلت النافلة لیتم بها ما یفسد من الفریضة؛
نافله برای این قرار داده شده است تا به وسیله آن، کاستی های نماز واجب جبران گردد.
(علل الشرایع، ج 2، ص 329، وسائل الشیعه، ج 3 ص 54)

فصل بیستم: فضایل و آثار نماز شب

آیات: