فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1080 - نماز مستحب در خلوت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
صلاة الرجل تطوعاً حیث لا یراه الناس تعدل صلاته علی اعین الناس خمساً و عشرین؛
نماز مستحبی که در مکانی دور از دید مردم خوانده شود، از نظر ثواب و ارزش معنوی معادل با بیست و پنج نماز است که در معرض دید مردم به جا آورده شود.
(نهج الفصاحه، حدیث 1847)

1081 - فضیلت نماز مستحبی

عن ابی جعفر - علیه السلام - قال
انه لیتقرب الی بالنافلة حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به ویده التی یبطش بها؛
به درستی که بنده من با نمازهای نافله به من تقرب جوید تا آن که او را دوست بدارم پس چون او را دوست بدارم، گوش او شوم که با آن بشنود و چشم او بشوم که با آن ببیند و زبان او گردم که با آن سخن گوید و دست او شوم که با آن (به خشم و تندی) بگیرد.
(اصول کافی، ج 2، ص 352)

1082 - رفع مشکلات به وسیله نماز

فی الحدیث:
الرسول - صلی الله علیه و آله - اذا اصاب اهله خصاصة: قوموا الی الصلوة و قال: بهذا أمر ربی؛
هنگامی که مشکلی برای اهل خانواده پیش می آمد، (برای رفع آن) رسول خدا (ص) می فرمود: برخیزید نماز (مستحبی) بخوانید و بعد فرمود: این دستور خدای من است.
(قصار الجمل، ج 1 ص 386)