فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1073 - قبولی نافله با انجام فریضه

قال الباقر - علیه السلام -:
انما تقبل النافلة بعد قبول الفریضة؛
به درستی که نماز نافله زمانی مورد قبول است که (نماز) فریضه مورد قبول واقع شود.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 20)

1074 - گرسنه و نماز

قال الصادق - علیه السلام -:
من جاع فلیتوضأ و یصلی رکعتین ثم یقول: یا رب انی جائع فاطعمنی فانه یطعم من ساعته؛
هرکه گرسنه شود، وضو بگیرد و دو رکعت نماز بخواند، سپس بگوید: پروردگارا! من گرسنه ام به من غذا عطا فرما (بداند که) بلافاصله به او طعام داده می شود.

1075 - ثمره زیاد خواندن نماز

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
مادمت فی الصلاة فانک تقرع باب الملک الجبار، و من یکثر قرع باب الملک یفتح له؛
مادامی که تو در نماز هستی، درب خانه پادشاه توانا را می کوبی، هر کس که در کوبیدن درب خانه پادشاه پافشاری کند، آن درب روی او باز می شود.
(بحارالانوار، ج 77، ص 80)