فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1070 - آثار زیاد نماز خواندن

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اکثرکم ازواجاً فی الجنة اکثرهم صلوة فی الدنیاء؛
کسانی که در دنیا زیاد نماز می خوانند، در بهشت همسران زیاد خواهند داشت.
(مستدرک الوسائل، ج 1 ص 175)

1071 - سبب قبولی نافله

قال الباقر - علیه السلام -:
و اذا لم یؤد الرجل الفریضه لم تقبل منه النافله؛
اگر کسی نماز واجب به جا نیاورد، نافله او مقبول نیست.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 20)

1072 - علت ضرورت نماز نافله

قال الباقر - علیه السلام -:
انما جعلت النافلة لیتم بها ما افسده من الفریضة؛
همانا (نماز) نافله را به این جهت قرار دادند که کاستی های نماز واجب را جبران کند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 20)