فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1069 - تقرب به سوی خدا

قال عیسی - علیه السلام -:
یقول الله تعالی: بالفرائض ینجومنی عبدی و بالنوافل یتقرب الی عبدی؛
خداوند می فرماید: بنده من با ادای فرایض از (کیفر) من نجات می یابد، و با به جا آوردن نوافل به من تقرب پیدا می کند.
(محجةالبیضاء، ج 1، ص 398)

1070 - آثار زیاد نماز خواندن

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اکثرکم ازواجاً فی الجنة اکثرهم صلوة فی الدنیاء؛
کسانی که در دنیا زیاد نماز می خوانند، در بهشت همسران زیاد خواهند داشت.
(مستدرک الوسائل، ج 1 ص 175)

1071 - سبب قبولی نافله

قال الباقر - علیه السلام -:
و اذا لم یؤد الرجل الفریضه لم تقبل منه النافله؛
اگر کسی نماز واجب به جا نیاورد، نافله او مقبول نیست.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 20)